Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

ADRES

ul. Lwowska 9
00-660 Warszawa

TELEFON

+48 574 444 134

Dojazd

Metro Politechnika;

Tramwaje:
– Plac Politechniki: 10, 14, 17
– Plac Konstytucji: 4, 15, 18, 35

Autobusy:
– Plac Konstytucji: 118, 131, 151, 159, 385, 411, 501, 502, 514, 519,520, 522, 525
– Linie nocne: N25, N31, N37, N81

Serwer FTP

host: lwowska9.com
użytkownik: klient@lwowska9.com
hasło: Lwowska9

Przy wprowadzaniu  hasła należy koniecznie zwrócić uwagę na wielkość liter.

Konto do dokonywania wpłat

13 1140 2004 0000 3402 7793 0347 – M Bank

Dane firmy

NEB & AO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lwowska 9, 00-660 Warszawa
NIP: 7010840030

Spółka Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000744287, REGON: 380972208, NIP: 7010840030. Kapitał zakładowy 5000,00 zł.